หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ: 17 พ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:109
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายระยะเวลาปิดให้บริการต่อไปตั้งแต่วันที่17 - 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด​ของโรคโควิด-19

------

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ได้ที่ www.archives.nat.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2282 8423 ต่อ 103,301 ในวันและเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก