ประกาศเลื่อนงานเสวนาวิชาการ รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป”
เผยแพร่เมื่อ: 09 เม.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:48
 

📣 ประกาศเลื่อนงานเสวนาวิชาการ “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) 📣

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อนึ่ง ขอระงับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั่วคราว

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดติดตามประกาศความคืบหน้ากิจกรรมทาง facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวก