การเสวนาวิชาการ เรื่อง รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป
เผยแพร่เมื่อ: 08 เม.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:119
 

📣 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 239 กรุงรัตนโกสินทร์ 📣

📚ในหัวข้อ “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

🔸 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
🔸 นายไกรฤกษ์ นานา

ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ผู้ดำเนินรายการ

📍ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 2564 จำนวนจำกัด 170 ที่นั่งเท่านั้น (สงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อที่นั่งครบตามจำนวน)

https://forms.gle/gDjnbQmHeyvVifXt5

✅  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
✅  มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ
✅  ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจัดทำเป็นพิเศษเฉพาะในงาน (ภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องเมื่อคราว ร.5 เสด็จยุโรป ท่านละ 1 ชุด (3 ใบ))
✅  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง วัดไข้ ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาของกิจกรรม)

📍ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 ทาง facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนในวันเสวนา (25 เมษายน 2564) ระหว่างเวลา 13.00 – 13.45 น. เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in) เนื่องจากจัดที่นั่งและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

หรือสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันและเวลาดังกล่าว