20 ปี สมาคมจดหมายเหตุไทย
เผยแพร่เมื่อ: 04 เม.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:120
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในฐานะพันธมิตรของสมาคมจดหมายเหตุไทย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สมาคมจดหมายเหตุไทย มีอายุครบ 20 ปี ในวันที่ 4 เมษายน 2564

#20ปีสมาคมจดหมายเหตุไทย