ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2564
เผยแพร่เมื่อ: 01 เม.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:136
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน ดังนี้

6 เมษายน 2564 วันจักรี

12 เมษายน 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

13-15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

ขออภัยในความไม่สะดวก