เจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 16 ก.พ. 64จำนวนผู้เข้าชม:170
 

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. เจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางสาวสาคร พิพวนนอก นักจดหมายเหตุชำนาญการ และนางสาวเชิญขวัญ นิวัฒน์วราพร นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ บรรยายและนำชม