ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่เมื่อ: 09 ก.พ. 64จำนวนผู้เข้าชม:140
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้

12-13 กุมภาพันธ์ 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

27 กุมภาพันธ์ 2564 พ่นน้ำยากำจัดปลวก

ขออภัยในความไม่สะดวก