จุดบริการเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่เมื่อ: 18 ม.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:131
 

จุดบริการเอกสารจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เปิดให้บริการเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

สามารถขอใช้บริการได้ที่ ห้องบุรฉัตร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.