ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564
เผยแพร่เมื่อ: 14 ธ.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:62
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

วันที่ 15 - 30 ธันวาคม 2563 เพื่อตรวจสอบเอกสารประจำปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันสิ้นปี

วันที่ 1 มกราคม 2564 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 - 30 ธันวาคม 2563 ผู้ใช้บริการที่ขอทำสำเนาเอกสารไว้ สามารถเข้ามารับสำเนาได้ตามปกติ (ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.) (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)

ขออภัยในความไม่สะดวก