นายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการ รุ่นที่ 2 กองบัญชากองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 03 ธ.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:89
 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการ รุ่นที่ 2 กองบัญชากองทัพไทย จำนวน 67 นาย เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษา การบริการเอกสารจดหมายเหตุ และการทำลายหนังสือราชการ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางสาวสาคร พิพวนนอก นักจดหมายเหตุชำนาญการ และนางสาวพรภัทรา สารประสพ นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม

_NAT3867
_NAT3867
_NAT3870
_NAT3870
_NAT3874
_NAT3874
_NAT3882
_NAT3882
_NAT3887
_NAT3887
_NAT3890
_NAT3890
_NAT3899
_NAT3899
_NAT3903
_NAT3903
_NAT3906
_NAT3906
_NAT3918
_NAT3918
_NAT3923
_NAT3923
_NAT3933
_NAT3933
_NAT3935
_NAT3935
_NAT3938
_NAT3938
_NAT3944
_NAT3944
_NAT3945
_NAT3945
_NAT3946
_NAT3946
_NAT3950
_NAT3950
_NAT3951
_NAT3951
_NAT3956
_NAT3956
_NAT3978
_NAT3978