ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่เมื่อ: 16 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:158
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)

ขออภัยในความไม่สะดวก