มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:111
 

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ รวมถึงหารือถึงแนวทางการดำเนินงานจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าประวัติการก่อตั้ง และรวบรวมผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีนางณิชชา จริยเศรษฐการ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ นางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ และนางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ให้คำแนะนำและนำชม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ