นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 05 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:157
 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. นิสิตและอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดการจดหมายเหตุ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โดยมี นางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยาย และนำชม