นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 21 ต.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:160
 

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมี นางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม