อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 20 ต.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:143
 

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยสัญจร โดยมีนางสาวสาคร พิพวนนอก นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม