สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไทย
เผยแพร่เมื่อ: 20 ต.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:133
 

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไทย เพื่อจัดทำเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม จัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ และจัดแสดงให้ประชาชนผู้สนใจ โดยมีนางณิชชา จริยเศรษฐการ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ นางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ และนางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ให้คำแนะนำและนำชม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ