ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 13, 23-24 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ: 12 ต.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:101
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 - 24  ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

ขออภัยในความไม่สะดวก