ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 4-7 กันยายน 2563
เผยแพร่เมื่อ: 01 ก.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:148
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

วันที่ 4 - 7 กันยายน 2563

เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ขออภัยในความไม่สะดวก