การเสวนาเรื่อง งานจดหมายเหตุ: บทบาทหน้าที่ในสังคมไทย
เผยแพร่เมื่อ: 18 ส.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:187
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 4

เรื่อง "งานจดหมายเหตุ: บทบาทหน้าที่ในสังคมไทย" ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

วิทยากร:
1. กรมศิลปากรกับงานจดหมายเหตุ โดย นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร
2. วรรณคดีคือจดหมายเหตุที่กวีเป็นผู้บันทึก โดย นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม)
3. จดหมายเหตุให้อะไรกับสังคม โดย นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ: นางสาวราศี บุรุษรัตนพันธุ์

ผ่านทาง facebook Live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

และร่วมสนุกรับของที่ระลึกระหว่างการถ่ายทอดสด

กด like กด share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) จำนวน 150 ท่านแรก ในระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.
จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึก จำนวน 1 แผ่น

ผู้ชมที่ถามคำถามเข้ามาระหว่างการถ่ายทอดสด และได้รับการตอบคำถามออกอากาศ จำนวน 10 ท่าน
จะได้รับหนังสือที่ระลึกพร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 เซต

🎉 กด like กด share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) จำนวน 100 ท่านแรก ครบทั้ง 4 ครั้ง
จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึก จำนวน 1 เซต (6 แผ่น) และกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ

#IAW2020 #AnArchivels #ThaiVirtualArchives2020