ขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง “เล่าเรื่องการเก็บรักษาฟิล์มกระจกและภาพเก่า”
เผยแพร่เมื่อ: 06 ส.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:115
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอมอบโอกาสสุดพิเศษให้ท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายฟิล์มกระจก จดหมายเหตุทรงคุณค่า ความภาคภูมิใจของชาติ ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2560 📣

📚การเสวนา เรื่อง “เล่าเรื่องการเก็บรักษาฟิล์มกระจกและภาพเก่า” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และจดหมายเหตุ

🔸 นายเอนก นาวิกมูล และนายอรรถดา คอมันตร์ นักวิชาการประวัติศาสตร์อิสระ
🔸นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ร่วมด้วย นางสาวราศี บุรุษรัตนพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการ

📍ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2563 จำนวนจำกัด 70 ที่นั่งเท่านั้น (สงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อที่นั่งเต็ม) ทาง google form หน้า facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. (สงวนสิทธิ์ในการรับจองที่นั่งผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจาก google form)

✅  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
✅  มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ
✅  ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจัดทำเป็นพิเศษเฉพาะในงาน (โปสการ์ดภาพถ่ายฟิล์มกระจกท่านละ 1 ชุด (2 ใบ)
✅  ที่จอดรถยนต์ (จำนวนจำกัด)
✅  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง วัดไข้ ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาของกิจกรรม)

📍ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทาง facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนในวันเสวนา (15 สิงหาคม 2563) ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวัน เวลาดังกล่าว สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้มีรายชื่อสำรองลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรม

หรือสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันและเวลาดังกล่าว