กิจกรรมเสวนาเนื่องในนิทรรศการ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” (Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time) ครั้งที่ 1 เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก
เผยแพร่เมื่อ: 20 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:167
 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาเนื่องในนิทรรศการ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” (Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time) ครั้งที่ 1 เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและร่วมตอบคำถาม 

สำหรับนิทรรศการ “ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา” เปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสามารถรับชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ได้ทาง www.nat.go.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th หรือ facebook ของกรมศิลปากร