การเสวนา เรื่อง ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ท้าทายงานจดหมายเหตุ: บททดสอบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด
เผยแพร่เมื่อ: 11 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:192
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง "ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ท้าทายงานจดหมายเหตุ: บททดสอบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19"

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ผ่านทาง facebook Live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วิทยากร:

1. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

2. นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

3. ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  (Thai PBS)

4. ดร. ฐิติมา ธรรมบำรุง ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

5. นางจิราภรณ์ ศิริธร รองผู้อำนวยการส่วนบริหารงานเอกสาร บริหารงานจดหมายเหตุ และวัตถุพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

6. นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ)

(ร่วมสนุกรับของที่ระลึกระหว่างการถ่ายทอดสด)

**********ของที่ระลึกระหว่างการเสวนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ***********

* กด like กด share

  • ผู้ที่เข้าชมการเสวนาออนไลน์และกด like และ share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ในช่วงระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึก จำนวน 1 แผ่น
  • หากผู้ที่กด like และ share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ครบทั้ง 4 ครั้ง จำนวน 100 ท่านแรก จะได้รับโปสการ์ด จำนวน 1 เซต (6 แผ่น) พร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ

* การถามคำถาม

             ผู้รับชมที่ถามคำถามเข้ามาในระหว่างการถ่ายทอดสด และได้รับการตอบคำถามออกอากาศ จะได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 เซต พร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ