ขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก
เผยแพร่เมื่อ: 10 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:178
 

📣สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอมอบโอกาสสุดพิเศษให้ท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายฟิล์มกระจก จดหมายเหตุทรงคุณค่า ความภาคภูมิใจของชาติซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2560📣

 

📚การเสวนา เรื่อง “เบื้องหลังการอ่านภาพฟิล์มกระจก” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และจดหมายเหตุ

 

🔸ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมด้วย นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้ดำเนินรายการ

 

📍ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2563 จำนวนจำกัด 70 ที่นั่งเท่านั้น(สงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อที่นั่งเต็ม) ทาง google form : https://forms.gle/MC6tRey7T5tfAkbF9

 

✅ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

✅มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ

✅ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจัดทำเป็นพิเศษเฉพาะในงาน (โปสการ์ดภาพถ่ายฟิล์มกระจกท่านละ 1 ชุด (2 ใบ)

✅ที่จอดรถยนต์ (จำนวนจำกัด)

✅ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง วัดไข้ ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาของกิจกรรม)

 

📍ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทาง facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนในวันเสวนา (18 กรกฎาคม 2563) ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวัน เวลาดังกล่าว สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้มีรายชื่อสำรองลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรม

หรือสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันและเวลาดังกล่าว