การรับมอบภาพจากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:94
 

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับมอบภาพถ่ายในการปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งงานอธิบดีกรมศิลปากร จำนวนภาพ 3 อัลบั้ม และภาพสไลด์โบราณสถานต่างๆ ซึ่งได้ถ่ายไว้เมื่อขณะปฏิบัติหน้าที่นักโบราณคดีและเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. 2528 - 2537 จากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย