ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ: 01 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:122
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 6-7  กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา และวัดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขออภัยในความไม่สะดวก