การเสวนาออนไลน์ เรื่อง จดหมายเหตุส่วนบุคคล: เครือข่ายสังคมความรู้
เผยแพร่เมื่อ: 04 มิ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:349
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล

เรื่อง จดหมายเหตุส่วนบุคคล: เครือข่ายสังคมความรู้
(Private Archives: Networking Knowledge Society)

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ผ่านทาง facebook Live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ร่วมเสวนาโดย ศจ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง

ดำเนินรายการ ราศี บุรุษรัตนพันธุ์

(ร่วมสนุกรับของที่ระลึกระหว่างการถ่ายทอดสด)

**********ของที่ระลึกระหว่างการเสวนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ***********

* กด like กด share

  • ผู้ที่เข้าชมการเสวนาออนไลน์และกด like และ share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ในช่วงระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึก จำนวน 1 แผ่น
  • หากผู้ที่กด like และ share (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ครบทั้ง 4 ครั้ง จำนวน 100 ท่านแรก จะได้รับโปสการ์ด จำนวน 1 เซต (6 แผ่น) พร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ

* การถามคำถาม

  • ผู้รับชมที่ถามคำถามเข้ามาในระหว่างการถ่ายทอดสด และได้รับการตอบคำถามออกอากาศ จะได้รับหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 เซต พร้อมกระเป๋าที่ระลึก จำนวน 1 ใบ