ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 รายการ
เผยแพร่เมื่อ: 05 มี.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:191
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 41 รายการ

1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดรัมสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ HFC-125 (Ecaro-25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท-3621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานซ่อมเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานให้บริการผู้ค้นคว้าประจำเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นหนังสืออ้างอิง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและลงทเบียนรับมอบเอกสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานขนย้าย และจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานขนย้าย และจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้โดยสาร จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 171 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์รับ - ส่งเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบกาประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนโตรเจนเพื่อใช้ในการอบเอกสาร จำนวน 8 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทาสีโต๊ะทำงานไม้สัก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 


 63-03-05-002
63-03-05-002
63-03-05-003
63-03-05-003
63-03-05-004
63-03-05-004
63-03-05-005
63-03-05-005
63-03-05-006
63-03-05-006
63-03-05-007
63-03-05-007
63-03-05-008
63-03-05-008
63-03-05-009
63-03-05-009
63-03-05-010
63-03-05-010
63-03-05-011
63-03-05-011
63-03-05-012
63-03-05-012
63-03-05-013
63-03-05-013
63-03-05-014
63-03-05-014
63-03-05-015
63-03-05-015
63-03-05-016
63-03-05-016
63-03-05-017
63-03-05-017
63-03-05-018
63-03-05-018
63-03-05-019
63-03-05-019
63-03-05-020
63-03-05-020
63-03-05-021
63-03-05-021
63-03-05-022
63-03-05-022
63-03-05-023
63-03-05-023
63-03-05-024
63-03-05-024
63-03-05-025
63-03-05-025
63-03-05-026
63-03-05-026
63-03-05-027
63-03-05-027
63-03-05-028
63-03-05-028
63-03-05-029
63-03-05-029
63-03-05-030
63-03-05-030
63-03-05-031
63-03-05-031
63-03-05-032
63-03-05-032
63-03-05-033
63-03-05-033
63-03-05-034
63-03-05-034
63-03-05-035
63-03-05-035
63-03-05-036
63-03-05-036
63-03-05-037
63-03-05-037
63-03-05-038
63-03-05-038
63-03-05-039
63-03-05-039
63-03-05-040
63-03-05-040
63-03-05-041
63-03-05-041