ปิดบริการวันเสาร์ เนื่องจากพ่นน้ำยากำจัดปลวก
เผยแพร่เมื่อ: 24 ม.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:291
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะทำการพ่นน้ำยากำจัดปลวก
ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จึงจำเป็นต้องปิดบริการในวันเสาร์ ดังต่อไปนี้
วันที่ 1 และ 29 กุมภาพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม
วันที่ 25 เมษายน
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 27 มิถุนายน
วันที่ 1 และ 29 สิงหาคม
วันที่ 26 กันยายน
วันที่ 31 ตุลาคม
วันที่ 28 พฤศจิกายน

ขออภัยในความไม่สะดวก