การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริการส่วนจังหวัด
เผยแพร่เมื่อ: 24 ม.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:277
 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิราภรณ์ ศิริธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา อาจารย์ ดร. พิมพ์พจน์ สีลาเขต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 200 คน