หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2567
เผยแพร่เมื่อ: 09 ก.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:41
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี้

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ