สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนายพีระพงศ์ มณีรัตน์
เผยแพร่เมื่อ: 25 มิ.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:200
 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 นางสาวนภวรรณ ศรีจันทร์นิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ และนักจดหมายเหตุจากกลุ่มบริหารเอกสาร รับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนายพีระพงศ์  มณีรัตน์  ซึ่งเป็นภาพถ่ายครอบครัวอำมาตย์โท เจ้าราชวงศ์ (เจ้าหนานสุทธิสาร ณ น่าน) และภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ณ ห้องดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ