การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 10 มิ.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:31
 

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม รายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร