สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยมอบหมายงานแก่กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา
เผยแพร่เมื่อ: 24 พ.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:81
 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม  2567 นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารเอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับมอบเอกสารพระบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยมอบหมายงานแก่กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา จากผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี