เจ้าหน้าที่ Department of Archives, Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 21 พ.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:66
 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่จาก Department of  Archives, Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ การจัดหมวดหมู่ การอนุรักษ์เอกสาร การบันทึกเหตุการณ์ และการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ กล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม