นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 02 พ.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:117
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 42 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชากฎหมายซีวิลล์ลอว์ ซึ่งนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจกระบวนการในทางปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม