การเสวนาวิชาการ เรื่อง อวดของสะสม “นักสะสมบันทึกสยามจากต่างแดน”
เผยแพร่เมื่อ: 27 เม.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:91
 

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อวดของสะสม “นักสะสมบันทึกสยามจากต่างแดน” กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงาน นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรประกอบด้วย นายอรรถดา คอมันตร์ รศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง และ ร.ต.สามารถ เวสุวรรณ์