หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2567
เผยแพร่เมื่อ: 02 เม.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:48
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2567 ดังนี้

วันที่ 6-8 เมษายน 2567 เนื่องในวันจักรีและวันหยุดชดเชยวันจักรี

วันที่ 12-16 เมษายน 2567 เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ วันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ