เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกี ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 26 มี.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:74
 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นางแซรัป แอร์ซอย (Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ (นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ) ให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายกระบวนงานจดหมายเหตุและนำชม