นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 29 ม.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:89
 

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 71 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์และประเภทเอกสารที่จัดเก็บในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม