นักวิจัยจากสถาบัน The National Institute of Public Administration Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษากระบวนงานจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 19 ม.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:104
 

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้อนรับ Ms. Nadia Putri Joshua นักวิจัยจากสถาบัน The National Institute of Public Administration Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เข้าศึกษากระบวนงานจดหมายเหตุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการจดหมายเหตุกับนักจดหมายเหตุไทย ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการนี้ นักจดหมายเหตุกลุ่มบริหารเอกสาร กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ และกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร ร่วมให้ข้อมูลและนำชมงานจดหมายเหตุวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้อนรับ Ms. Nadia Putri Joshua นักวิจัยจากสถาบัน The National Institute of Public Administration Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เข้าศึกษากระบวนงานจดหมายเหตุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการจดหมายเหตุกับนักจดหมายเหตุไทย ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการนี้ นักจดหมายเหตุกลุ่มบริหารเอกสาร กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ และกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร ร่วมให้ข้อมูลและนำชมงานจดหมายเหตุ