กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 18 พ.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:591
 

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ตำแหน่งนิติกร

เปิดรับสมัคร: วันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2566 ณ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ (ชั้น 1) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ

สอบถามรายละเอียด: กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 ต่อ 107

รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สังกัดกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗.pdf