นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 02 พ.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:287
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นิสิตภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาการจัดการจดหมายเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม