นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่าม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 22 ก.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:216
 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.45 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่าม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของชาติ ทั้งวิธีการเก็บรักษาและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม