สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ: 05 ก.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:228
 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้รับมอบเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเก็บรวบรวมและให้บริการศึกษา ค้นคว้า วิจัย