พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวาระครบรอบ 71 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 18 ส.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:315
 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 71 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง