หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 25 ก.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:134
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 - 30 กรกรฎาคม 2566 เนื่องในวันหยุดราชการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันเข้าพรรษา

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ