โครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 26 เม.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:261
 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ โดยมีนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กล่าวต้อนรับ นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 มีการนำเสนอและวิพากษ์เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์ และเอกสารของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปรมี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 65 คน