สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
เผยแพร่เมื่อ: 20 มี.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:209
 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นประธาน และบุคลากรของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรม