ผู้อำนวยการสถาบันเกาหลีศึกษา (The Korean Studies Institute) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เอกสารมรดกทางวัฒนธรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานและการบริหารจัดการเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
เผยแพร่เมื่อ: 01 มี.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:155
 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. Dr. Jinho Kwon ผู้อำนวยการสถาบันเกาหลีศึกษา (The Korean Studies Institute) และ Mr. Bo Seung Kang เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกสารมรดกทางวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ได้แก่ ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณ และเอกสารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองของสยาม พุทธศักราช 2411 - 2453 และ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ