นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 27 ก.พ. 66จำนวนผู้เข้าชม:416
 

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก จำนวน 10 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนในกิจกรรมวิชาชุมนุม โครงงานประวัติศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม